ทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย เลขทะเบียนรถ มงคล ถูกโฉลก ป้ายดำ ฟ้า จากกรมขนส่งทางบก ดูดวง ดูดวงกับทะเบียนรถ

ทะเบียนรถสวย มาใหม่ | ทะเบียนรถสวย VIP | เลขร้อย เลขพัน | เลขเรียง | เลขคู่ |เลขสลับ | เลขหาบ | เลขเบิ้ล | เลขตอง | อักษรเบิ้ล | ป้ายขาวดำ

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
 
เอกสารที่ต้องใช้เพื่อจดทะเบียนรถสวย

รถใหม่ป้ายแดง
1. นัดรับเอกสาร (ชุดโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนรถ)ได้ที่กรมการ
ขนส่งทางบกจัตุจักร อาคาร2 ชั้น5
2. หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
(ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนสิทธิ)
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง)
4. นำเอกสารทั้งชุดที่ได้รับจากเรา ยื่นส่งโชว์รูมรถยนต์ เพื่อดำเนินการจดทะเบียน ชำระค่าภาษีรถยนต์ ต่อไป ( ทะเบียนรถสามารถออกเลขได้ทันที,และท่านสามารถเก็บไว้ได้นานอย่างต่ำ 3 ปี )


รถมีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว
กรณีรถติดไฟแนนซ์ ผู้เช่าซื้อติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอเบิกสมุดคู่มือจดทะเบียนทะเบียนรถยนต์ มาเพื่อดำเนินการสลับเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ เป็นเลขทะเบียนรถสวยที่ท่านเลือก
1. ใช้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ,ผู้ครอบครองพร้อม
เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ,ผู้ครอบครองพร้อมเซ็นต์ชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

กรณีที่เป็นรถยนต์ซื้อเงินสด/ไม่ติดไฟแนนซ์
1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมเซ็นต์รับรอง
สำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
ถูกต้องจำนวน 2 ชุด
4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นต์ชื่อผู้มอบอำนาจ)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวม ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ดาวน์โหลดเอกสารงานทะเบียนรถสวย
เพื่อความสะดวกของลูกค้า Tabienrodthai.com ได้รวบรวมเอกสารที่ใช้สำหรับการดำเนินธุรกรรม เกี่ยวกับการสลับ/เปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ และทุกๆด้าน ให้ท่านสามารถดาวน์โหลดไปเพื่อใช้งาน ได้อย่างพร้อมสรรพ แบบ 1 stop service
งานทะเบียนรถยนต์ทั่วไป
• แบบคำขอจดทะเบียนรถยนต์ เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• แบบคำขอโอนและรับโอนรถยนต์ เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• หนังสือมอบอำนาจ เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ
หนังสือยินยอม
แบบคำขออื่น ๆ
ใบอนุญาตขับรถยนต์
• แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ
๑ ปีเป็น ๕ ปีสามารถต่อใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าได้ก่อน ๑ เดือน)
เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ (หรือเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ
ชั่วคราวเป็น ๕ ปี ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวต้องหมดอายุก่อน)
เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ (สอบใหม่) เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
แบบคำขออื่น ๆ (ชำรุด สูญหาย แก้ไขชื่อ สกุล ที่อยู่)
แบบยื่นเรื่องราวอื่น ๆ (ขอรับใบอนุญาตแทนใหม่ กรณีสูญหาย ชำรุด ลบเลือนในสาระสำคัญ)


หนังสือยินยอม

( สำหรับผู้ที่ต้องการสลับ/เปลี่ยนทะเบียนรถเลขสวย )

เอกสาร Microsof Word เอกสาร Adobe Acrobat


หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

(สำหรับผู้ที่ต้องการโอนสิทธิ์หรือ รับโอนทะเบียนรถสวย,หมวดประมูล ป้ายกราฟฟิก)

เอกสาร Microsof Word เอกสาร Adobe Acrobat

 


หน้าแรกทะเบียนสวย  |  ดูดวงกับเลขรถ ตามวันเกิด  |  เอกสารที่ต้องใช้ในวันจดทะเบียน   |   ติดต่อเรา

ทะเบียนรถสวย มาใหม่ | ทะเบียนรถสวย VIP | เลขร้อย เลขพัน | เลขเรียง | เลขคู่ |เลขสลับ | เลขหาบ | อักษรเบิ้ล | อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
ทะเบียนสวย ทะเบียนรถ ลดราคา มีให้เลือกมากมาย ป้ายกราฟฟิค ป้ายขาวดำ ในราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น 

2012 © ddnumber.com All Right Reserved  |  desing by art-in-house.com